eDocument | Registrar | MIS  
 
Hide Back   Home   Login    
 

 
ประกาศรับสมัครบุคลากร

1. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(วิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์
 เลขที่ประกาศ  11-004
 ตำแหน่ง  อาจารย์
 สังกัด คณะครุศาสตร์
 วุฒิ  ปริญญาเอก/โท
 สาขาวิชา สาขาภาษาไทย การสอนภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (โดยปริญญาตรี ต้องจบสาขาภาษาไทย หรือการสอนภาษาไทย) ต้องมีผลงานทางวิชาการ โดยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งในการขอรับปริญญา
 จำนวนรับ  1 อัตรา
 เงินเดือน  21,000/17,500 บาท/เดือน
  รายละเอียดการรับสมัคร
  
 
  Dhonburi Rajabhat University
Send Email to : mis@dru.ac.th
Go to Top